Sopiiko CrossFit kaikille? Part three

”Suhteellinen intensiteetti”

Kuten olemme jo aikaisemmin todenneet CrossFit-harjoittelun määritelmä on ”Jatkuvasti vaihtelevia toiminnallisia liikkeitä suoritettuna suhteellisen korkealla intensiteetillä.” (Constantly varied functional movements executed at a high relative intensity, CrossFit inc.) Tässä, kirjoitelman kolmannessa osiossa keskitymme harjoittelun intensiteettiin.

Me mittaamme harjoittelua sen tuottamalla teholla ja tehoa mitataan intensiteetillä (Power is equal to intensity, CrossFit inc.). Mittaamalla harjoituksen tehoa saamme siitä mitattavaa, tunnistettavaa ja toistettavaa tietoa. Harjoituksen tehon mittaamiseen käytetään seuraavanlaista kaavaa:

Kaavassa teho lasketaan voiman ja matkan tulo jaettuna aika tai voiman ja matkan tulo on yhtä kuin työ, joten teho voidaan ilmoittaa myös työn ja ajan suhteeksi.

Yleisesti ottaen lisäämällä harjoituksen vastusta (painoa), keskittyy harjoitus kehittämään voimaominaisuuksia kun taas lisäämällä toistoja (kestoa) kehittää harjoitus kestävyysominaisuuksia. Mittaamalla ja seuraamalla harjoituksen tehoa on urheilijalla mahdollisuus todeta kehityksen sunnta numeroin eikä vain tunteen perusteella.

Harjoittelu kovalla intensiteetillä tuo tuloksia nopeasti ja tässä piileekin sudenkuoppa, mihin monet lankeavat. Liiallinen intensiteetti tuottaa tuloksia vain tietyn ajan, minkä jälkeen yleensä seuraa mahdollisesti loukkaantumisia tai alipalautumista sillä seurauksella, että kehittyminen pysähtyy. Tämän takia onkin tärkeää ymmärtää harjoittelun monimuotoisuus ja mitä roolia intensiteetti siinä näyttelee.

Vaikkakin harjoittelu kovalla intenisiteetillä tuo haluttuja tuloksia nopeasti on tärkeää tunnistaa millä tasolla jokainen on fyysisten ominaisuuksien (mekaniikan), henkisten ominaisuuksien (consistency) suhteen, ennen kuin intensiteettiä lisätään. Tähän suhteeseen perustuukin CrossFit-harjoittelun yksi perusteista, mitä kutsutaan ”Treshold training”-nimellä, missä harjoittelun intensiteettiä kasvatetaan ainoastaan siihen asti, että liikemekaniikka säilyy moitteettomana.

Harjoituksen intensiteetti vaihtelee yksilöstä toiseen, minkä takia on tärkeää tunnistaa intensiteetin taso, millä kyseinen harjoitus on tarkoitus tehdä. Koska intensiteetti on suhteellinen jokaisen yksilön fyysisistä ja henkisistä valmiuksista riippuen, CrossFit sopii kaikille.

Leave a Comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *